ხელმძღვანელი პირები

პრეზიდენტი:
პროფ: ნინო ცერცვაძე

საზოგადოების დამფუძნებელი წევრები:

მისი სამეფო აღმატებულება
ქეთევან ბაგრატიონი-მუხრანელი

საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი რომის პაპის წმინდა საყდართან

ზაალ გოგსაძე
საქართველოს ყოფილი სრულუფლებიანი ელჩი იტალიის რესპუბლიკაში

ირინა სანაშვილი
საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩის თანაშემწე რომის პაპის წმინდა საყდართან

ნინო ოსიტაშვილი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

გიორგი კობიაშვილი
იურისტი

ანა მარინაშვილი
ოფისმენეჯერი

თემურ ტოგონიძე
დამფუძნებელი წევრი


საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ:
ნინო ცერცვაძე

საგამოცდო კომისიის წევრი (ეგზამინატორი)
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ:

ნატალია ფეიქრიშვილი
თინათინ ცაგარეიშვილი

საგამოცდო კომისიის წევრი (ინტერვისტატორი)
ლიკა (ლელა) ეზუგბაია

სასერტიფიკაციო ცენტრი P.L.I.D.A.
013401   (ლიცენზიის მინიჭების წელი 2007)
Advertisements