შეხვედრა ,,კა’ ფოსკარი“-ს უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან

„დანტე ალიგიერის საზოგადოების თბილისის კომიტეტი“ გიწვევთ  შეხვედრაზე ვენეციის ,,კა’ ფოსკარი“-ს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის  წარმომადგენელთან, რობერტა ბინთან.

რობერტა

საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება „Famiglia d’Italia”-ს ყოველთვიურ ღონისძიებათა ციკლის ფარგლებში სამშაბათს, 24 ოქტომბერს, 19:00 საათზე,  დანტე ალიგიერის საზოგადოების თბილისის კომიტეტში.

ღონისძიების მიზანია დამსწრე საზოგადოებამ მიიღოს ყველა საჭირო ინფორმაცია ვენეციის ,,კა’ ფოსკარი“-ს უნივერსიტეტში ქართველი სტუდენტებისა და როგორც ადმინისტრაციული, ისე  აკადემიური პერსონალის მობილობის შესახებ. აგრეთვე,  გაცვლით პროგრამებში ჩართვის გამარტივებულ პროცედურასა და სხვა მნიშვნელოვანი პროექტებისა და  ინიციატივების თაობაზე.

 ამასთან, შეხვედრაზე დიდი ადგილი დაეთმობა საუბარს თბილისის ,,დანტე ალიგიერის საზოგადოებასა“ და ვენეციის ,,კა’ ფოსკარი“-ს  უნივერსიტეტს შორის არსებული და სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე.

საღამოს სასიამოვნო ელფერს მისცემს  ქალაქ ვენეციის- როგორც მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის-ხედებისა და სხვა ისტორიულ-კულტურული ასპექტების მულტიმედიური ნაზავი.

ღონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია, თუმცა სასურველია, თქვენი თანხმობა დააფიქსიროთ შემდეგი ბმულის მეშვეობით:

https://www.facebook.com/events/175494609531518/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story

FAMIGLIA-DITALIA-ROBERTA-BIN-RETT

Advertisements

ევროპული ენების დღე

ევროკავშირის კულტურის ინსტიტუტების გაერთიანება EUNIC (European Union National Institutes for Culture)  24 სექტემბერს ე ნ ე ბ ი ს  ე ვ რ ო პ უ ლ ი   დ ღ ი ს აღსანიშნავად იწვევს 7-დან 18 წლამდე ასაკის მოსწავლეებს  თბილისის პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, სადაც  ბავშვებს ელოდებათ არაჩვეულებრივი ღონისძიებები და პრიზები.

კონკურსებში მონაწილეობის და გაკვეთილებზე დასწრების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყება 10:00 საათზე. ღონისძიება ოფიციალურად გაიხსნება 11:00 საათზე. იგი მოიცავს არაჩვეულებრივ კონკურსებს და სადემონსტრაციო გაკვეთილებს. მოსწავლეებს შეეძლებათ უკეთ გაეცნონ ევროპაში მცხოვრები სხვადასხვა ხალხების კულტურულ თავისებურებებს და მიიღონ პრიზები. ძვირფასო ბავშვებო! მობრძანდით, გაერთეთ და შეიტყვეთ მეტი ევროპის შესახებ, რომელიც მრავალი ენის და კულტურის სახლია!

evr Continue reading

Corso di aggiornamento per docenti di lingua italiana, emesso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia-7-28 novembre 2016

Finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tbilisi, il Comitato di Tbilisi della Società Dante Alighieri organizza un corso on-line di aggiornamento per docenti di lingua italiana.

Il progetto, denominato Italiano Lingua Seconda e straniera (Itals), rientra nel programma di Laboratori di didattica delle lingue e della comunicazione emesso dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Per la prima volta in Georgia, i docenti di lingua italiana attivi sul territorio potranno, in maniera totalmente gratuita, prendere parte a un corso di aggiornamento di questa natura, volto a sviluppare ed incrementare abilità e competenze didattiche di alto livello.
Primi fra tutti i professori della Dante, per i quali il Comitato di Tbilisi si impegna ad offrire gli strumenti più efficaci per adeguarsi alle esigenze richieste dal piano ADA.
A cogliere questa opportunità saranno anche docenti operanti in altre scuole e università di Tbilisi, nonché di svariate altre città georgiane.
Il progetto conta tuttora 27 iscritti, un numero che nel panorama georgiano risulta positivamente inaspettato e lascia prevedere buone possibilità di sviluppo per il settore italianistico.

Il corso è pensato per la fruizione on-line ed è caratterizzato dalla presentazione di input di carattere teorico per la discussione in plenum, ai quali faranno seguito indicazioni di tipo operativo e l’assegnazione di task. L’intera attività sarà costantemente monitorata e guidata dal tutor, nell’ottica di una collaborazione reciproca da parte dei corsisti.

Da svolgersi nell’arco di tre settimane, il programma affronterà tre argomenti fondamentali.
Verranno in primo luogo trattati alcuni principi operativi di glottodidattica, con riferimento al quadro teorico di riferimento della disciplina. In particolare, ci si focalizzerà sulla “glottodidattica umanistica” e sulle sue implicazioni e applicazioni nel processo di acquisizione della lingua straniera, con particolare riferimento al ruolo dell’insegnante.
In secondo luogo, ci si soffermerà sull’analisi degli strumenti metodologici e sull’organizzazione del materiale didattico, concentrandosi su strategie e modelli di riferimento quali UD e UdA (Unità Didattica e Unità d’Apprendimento).
Si passerà infine a una fase completamente operativa, nella quale si chiederà ai corsisti di didattizzare del materiale autentico, creando così dei percorsi formativi utilizzabili durante le lezioni.

Il Comitato di Tbilisi, impegnato con entusiasmo nel ruolo di promotore del corso e intermediario tra i corsisti e l’Università Ca’ Foscari, offre i migliori auguri a tutti i partecipanti.